Verification Code

CONTACT US

ADDRESS

No. 53 Shunren Road, 
Linhe Economic Development Zone, 
Shunyi District, 
Beijing, China.
101300
Tel. & Fax: +86-10-89492500

Houfengbo Industrial Zone, 
Nancai Town, 
Shunyi District, 
Beijing, China. 
101300
Tel. & Fax: +86-10-89475189